Irland avviser at landets skattesystem innebærer ulovlig statsstøtte.

Avgjørelsen kan få store konsekvenser for skattlegging av flernasjonale selskaper i andre land, hevder interesseorganisasjonen Tax Justice Networ - Norge

EU-kommisjonen har siden 2014 gransket Apples skatteavtaler med Irland. Beløpet på 13 milliarder euro (120 mrd. kr) gjelder for perioden fra 2003 til 2014.

Ulovlig statsstøtte

EU-kommisjonen mener den lave skattesatsen som Apple har nytt godt av i Irland, utgjør ulovlig statsstøtte fordi selskapet har fått en fordel som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper.

– Denne avgjørelsen sender et klart signal. Medlemsstatene kan ikke gi urettmessige skattefordeler til utvalgte selskaper, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.